Word Orgaandonor

Orgaandonatie, een kwestie van kiezen!

De selectie van patiënten die in aanmerking komen voor een harttransplantatie wordt gemaakt in het ziekenhuis, door de behandelend artsen. Zij bepalen volgens de richtlijnen van het landelijk protocol harttransplantatie wie er op de wachtlijst komt te staan. Eurotransplant is bemiddelaar tussen donor en ontvanger. Zij kennen de patiënten niet, zien ze ook niet. Zij hebben alleen hun persoonlijke en medische gegevens in de computer staan. Met die informatie maken ze een selectie van kandidaten als er in ons gebied een donor is die toestemming heeft gegeven voor gebruik van organen.

Participerende landen

Tot Eurotransplant behoren naast Nederland ook België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië. Dat betekent dat organen die hier beschikbaar komen, ook naar die landen kunnen gaan. En andersom. Als er binnen het gebied geen geschikte patienten zijn, nemen we contact op met organisaties in andere landen, zoals Engeland en Frankrijk. Een bruikbaar orgaan mag niet verloren gaan. Het hele proces, van de orgaanuitname bij de donor tot het moment van transplantatie bij de ontvanger, mag niet meer dan enkele uren duren.

KLIK HIER OM JE TE REGISTREREN

Werkwijze

De gegevens van alle potentiële ontvangers, zoals de bloedgroep, weefselkenmerken, oorzaak van de ziekte, urgentie en de naam van het ziekenhuis waarin de patiënt momenteel onder behandeling is, zijn doorgegeven aan Eurotransplant. Deze informatie wordt opgeslagen in een centrale database en vervolgens wordt de patiënt op een internationale wachtlijst geplaatst. Vanaf dat moment start de wachttijd. De wachttijd voor nierpatiënten start echter op de dag van de eerste dialyse.

Selectiecriteria

Eurotransplant selecteert op basis van medische, op de patient georiënteerde criteria. Daar hoeft geen discussie over te gaan, een groot aantal criteria is nu eenmaal niet te beïnvloeden. De bloedgroep bijvoorbeeld, die moet hetzelfde zijn. En dan zijn er de weefselgroepen, hoe beter die overeenkomen met de donor, hoe groter de kans op een geslaagde transplantatie is. Zodra een donor beschikbaar is en de benodigde gegevens in de computer kunnen worden ingevoerd zoekt een speciaal daarvoor geschreven programma de beste kandidaat bij het donororgaan. Het is om medische redenen namelijk heel belangrijk dat de kenmerken een goede “match” vormen tussen donor en ontvanger. De selectie voor de meest geschikte kandidaat verschilt per orgaan. [Zie onderstaande tabel.]

Nier en pancreas Bloedgroep, weefselkenmerken, klinische urgentie en wachttijd
Hart en longen Bloedgroep, lengte en gewicht van de donor, klinische urgentie en wachttijd
Lever Bloedgroep,gewicht van de donor, klinische urgentie en wachttijd

Contact met het ontvangende ziekenhuis

Nadat het computerprogramma tot een match is gekomen (zie hiervoor het volgende filmpje dat van de website van Eurotransplant komt), neemt Eurotransplant onmiddellijk contact op met het ontvangende ziekenhuis, om hen te informeren over de medische achtergrond van de donor. Deze artsen zijn namelijk uiteindelijk verantwoordelijk voor de beslissing of het orgaan door hen geaccepteerd zal worden. Mocht dat het geval zijn dan neemt de betreffende arts contact op met de patiënt.

Vervolgtraject

Op het moment dat het donororgaan geaccepteerd wordt door de behandelend arts van de ontvangende patiënt wordt het vervoer van het orgaan geregeld met de regionale coördinator van het donor ziekenhuis, om de organisatie van het uitnemen verder te regelen. Op datzelfde moment wordt het (internationale) transport van het orgaan georganiseerd, dus van het donor ziekenhuis naat het transplantatiecentrum. Mochten er geen geschikte kandidaten zijn binnen de grenzen van het Eurotransplant werkgebied, neemt men contact op met één van de zusterorganisaties, zoals UK Transplant of Scandiatransplant. Sinds begin jaren zeventig is er eveneens een goed samenwerkingsverband met Frankrijk en andere (Oost) Europeese landen.

Tijdsdruk

Het hele proces vanaf het uitnemen van de donororganen tot en met het implanteren in de ontvanger mag niet langer duren dan enkele uren. Een soepel lopende organisatie is hierbij letterlijk van levensbelang. Het centrum van Eurotransplant is met zijn gespecialiseerde staf dan ook 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar en bemand. Daarbij is de hulp van politie, ambulances en de luchtvaart dan ook onontbeerlijk voor het goed laten funtioneren van een organisatie als Eurotransplant.

[ bron: www.eurotransplant.nl & de Margriet, juni 2000 ]