Sites en bronnen

Hieronder vind je een overzicht van links naar andere websites die interessant zijn om eens te bezoeken. Weet je zelf ook nog een relevante site? Stuur ons de link via het formulier onderaan deze pagina.

Nederlandse Transplantatie Stichting
http://www.transplantatiestichting.nl/ | [Algemeen]
De Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) is een dienstverlenende organisatie voor alle transplantatie- en donorziekenhuizen in Nederland. De activiteiten zijn gericht op het optimaal gebruik maken van het potentiële donoraanbod voor patiënten die wachten op een orgaan of weefsel.

Harttransplantatie
http://www.jacqvanloon.roosendaalweb.nl/ | [Hartpatiënten]
Ik vind het leuk om hieronder het verloop van mijn leven voor jullie neer te schrijven. Het leven voor en na mijn harttransplantatie. Ik hoop dat jullie ook een beetje meegenieten van mijn levensverhaal en van de inmiddels ruim 7 jaar dat ik mijn leven weer bijna volmaakt kan voortzeten. Groetjes van Jacq van Loon

Donorregister
https://www.donorregister.nl | [Algemeen]
Het Donorregister is de organisatie waar u uw keuze over orgaan- en weefseldonatie kunt laten registreren en beheren. Het is een betrouwbare, klantgerichte en veilige organisatie. Het Donorregister helpt om meer duidelijkheid en zekerheid te scheppen voor iedereen die bij orgaan- en weefseldonatie betrokken is: uzelf, uw familie, potentiële donoren, maar ook artsen en verpleegkundigen.

Eurotransplant
http://www.eurotransplant.nl/ | [Algemeen]
Eurotransplant is verantwoordelijk voor de bemiddeling en toewijzing van orgaandonatie procedures in Oostenrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Slovenië

Nederlandse Patiënten / Consumenten Federatie (NP/CF)
https://www.npcf.nl/ | [Algemeen]
Koepelorganisatie van Nederlandse Patiënten en consumenten met als missie: het realiseren van vraaggestuurde zorg voor patiënten en consumenten vanuit het patiëntenperspectief, uitgaande van solidariteit, keuzevrijheid en behoud van persoonlijke autonomie.

Stichting Sport en Transplantatie
http://www.sportentransplantatie.nl/ | [Algemeen]
Het stimuleren van donorwerving, door te demonstreren dat mensen na een orgaantransplantatie weer op niveau kunnen sporten en volwaardig in de maatschappij kunnen functioneren.

Leverstichting Nederland
http://www.leverstichtingnederland.nl/ | [Lever]
De site is bedoeld om u kennis te laten maken met de Leverstichting: wie wij zijn, wat we doen en waarom wij dat doen. Per jaar sterven er ongeveer 1200 mensen aan een leverziekte. Dat zijn er meer dan het aantal verkeersdoden per jaar! Er bestaan ook veel misverstanden over de lever en leverziekten: Veel mensen denken dat je een leverziekte krijgt van teveel drinken. Veel mensen weten niet dat hepatitis B 100 keer zo besmettelijk is als Aids. En vaak wordt nog gezegd dat hepatitis niet behandeld kan worden.

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging
http://leverpatientenvereniging.nl/ | [Lever]
Het doel van de vereniging is: het behartigen van de belangen van patienten met een ziekte van de lever en/of galwegen; het bevorderen van het welzijn van mensen met een lever- en/of galwegziekte, hun familieleden en naaste omgeving; het geven van voorlichting over ziekten van de lever en/of galwegen; het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek over deze ziekten.

Nierstichting
http://www.nierstichting.nl/| [Nieren]
De Nierstichting zet zich in voor een optimale medische behandeling en maximale kwaliteit van leven voor iedere nierpatiënt in Nederland. Om haar doelstellingen te bereiken, werkt de Nierstichting met vier actieprogramma’s. De Nierstichting heeft het CBF-keurmerk voor Goede Doelen.

Harten Twee
http://www.harten-twee.nl/ | [Hart]
Harten Twee is de belangenvereniging voor hart- en/of longgetransplanteerden en zij die hiervoor op de wachtlijst staan. Zij geeft voorlichting en draagt zorg voor de collectieve belangenbehartiging. Zie de site voor alle activiteiten.

Particulier
http://www.longtransplantatie.nl | [Longpatiënten]
Wel eens een aan longtransplantatie gedacht? Beschrijving: Vrij nieuwe website waar patiënten vertellen over hun ervaringen met een longtransplantatie. De weiste streeft een portaal na waar naar verloop van tijd meerdere verhalen te lezen zijn. Op dit moment vertellen twee Cystic Fibrosis patiënten openhartig over hun ervaringen.

Nationaal Hepatitis Centrum
http://www.hepatitis.nl/ | [Leverpatiënten]
Wat is het ‘Nationaal Hepatitis Centrum, kenniscentrum voor hepatitis’? Het Nationaal Hepatitis Centrum is (sinds september 2001) de rechtsopvolger van de Nederlandse Hepatitis Stichting. Deze werd in 1995 opgericht op initiatief van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV). Het bestuur van het kenniscentrum wordt gevormd door onafhankelijke deskundigen en wordt ondersteund door de Raad van Advies. Deze bestaat uit wetenschappelijke deskundigen die gespecialiseerd zijn in de hepatitisproblematiek. De Raad van Advies kan via het bestuur ook anderen, zoals bijvoorbeeld de overheid, adviesorganen en beleidsbepalende instanties, adviseren over hepatitisbestrijding.