Wat is het Donorregister?

Het Donorregister is een overheidsinstantie (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) waar ingezonden donorverklaringen op een zorgvuldige manier worden geregistreerd en beheerd. Het Donorregister is in 1998 in werking getreden. In dat jaar hebben alle inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder van het Donorregister een brief met registratieformulier ontvangen. Sinds 1999 worden jaarlijks alle jongeren die in het voorgaande jaar 18 zijn geworden aangeschreven door het Donorregister. Het is echter voor iedereen vanaf twaalf jaar mogelijk om zijn/haar besluit over donatie te laten registreren in het Donorregister. Dat kan met het blanco registratieformulier uit de rode folder ‘Ja of nee donor?’ die is af te halen bij huisarts en apotheek en aan te vragen bij Stichting Donorvoorlichting. Het Donorregister kan 24 uur per dag door of in opdracht van een arts telefonisch worden geraadpleegd als dat in verband met een mogelijke donatieprocedure noodzakelijk is. Vanzelfsprekend zijn er allerlei beveiligingsmaatregelen genomen om de privacy van de geregistreerden te waarborgen.

Bron: https://www.donorregister.nl/